Menu

Zgłoś udział

Zgłoszenie Wydarzenia Sportowego

Odbiorcy

Z "Rekomendacji Ekologicznych - Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju" planujemy wdrożyć następujące działania:

Zobowiązuję się, że woda w limitowanej serii puszek Every Can Counts, zostanie bezpłatnie przekazana uczestnikom w dniu wydarzenia oraz przez cały czas trwania wydarzenia prowadzona będzie zbiórka pustych puszek po napojach, z wykorzystaniem pojemników, worków na puszki oraz innych materiałów dostarczonych przez Fundację RECAL. Zebrany surowiec zostanie przekazany do recyklingu. W terminie 14 dni od wydarzenia zobowiązuję się przesłać raport z wydarzenia, w tym faktyczną liczbę uczestników oraz kibiców, zdjęcia dokumentujące prowadzoną zbiórkę puszek po napojach oraz ilość zapełnionych worków na puszki. Dodatkowo wskażemy, które elementy z „Rekomendacji Ekologicznych” udało nam się wdrożyć.

Fundacja RECAL zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na zgłoszenia, które otrzymają wsparcie bezpłatnymi puszkami z wodą

Wsparcie w postaci bezpłatnej wody w limitowanej serii aluminiowych puszek Every Can Counts jest realizowane w ramach Projektu „Sport dla wszystkich i środowiska" współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej „Erasmus+” (projekt Erasmus+ „Sport for All and the Environment” nr 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP).